Biển số xe và những quy định mới nhất từ 1-8-2020

Theo thông tư mới nhất số 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, biển số xe sẽ có nhiều thay đổi. Các thay đổi bao gồm: kích thước, phân loại theo màu sắc, ký hiệu và biển số xe dành cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Ngoài ra, thông tư số 58 sẽ quy định rõ quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số của các phương tiện giao thông trên đường bộ nói riêng. Thông tư 58/2020/TT-BCA sẽ thay thế cho thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 và thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017.

Kích thước biển số xe

Biển số xe ô tô đều được thiết kế lại với kích thước khác so với tiêu chuẩn cũ. Vị trí và kích thước của chữ, số trên biển số cũng khác. (Biển số xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy điện vẫn giữ nguyên thiết kế cũ)

Kích thước biển số xe ô tô, rơ mooc, sơ mi rơ mooc

Kích thước biển số xe có sự thay đổi rõ rệt (không phân biệt xe nhập khẩu hay lắp ráp trong nước; chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân trong nước hay nước ngoài).

  Biển số cũ Biển số mới
Hình thức 2 biển: 1 dài, 1 ngắn 2 biển: 1 dài, 1 ngắn
Kích thước biển Biển dài: 470 x 110 mm
Biển ngắn: 280 x 200 mm
Biển dài: 330 x 165 mm
Biển ngắn: 520 x 110 mm

Vị trí, kích thước chữ và số

– Chiều cao của chữ và số: 80 mm
– Chiều rộng của chữ và số: 40 mm
– Nét đậm của chữ và số: 10 mm.
– Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm. Riêng khoảng cách giữa các số với số 1 là 20 mm.
– Đối với biển số dài: Cảnh sát hiệu dập phía trên của gạch ngang, cách mép trên biển số 5 mm.
– Đối với biển số ngắn: Cảnh sát hiệu được dập ở vị trí giữa số ký hiệu địa phương đăng ký, cách mép trái biển số 5 mm.
-Chiều cao của chữ và số: 63 mm.
– Chiều rộng của chữ và số: 38 mm.
– Nét đậm của chữ và số: 10 mm
– Nét gạch ngang dưới Công an hiệu ở biển số dài có kích thước: dài 14mm; rộng 10mm.
– Dấu chấm (.) phân cách giữa ba số thứ tự đầu với hai chữ số thứ tự sau có kích thước 10mm x 10mm.
– Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối giữa biển số.
– Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm.
-Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số khác là là 29mm. Nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 48mm.
– Đối với biển số dài: Công an hiệu dập phía trên của gạch ngang, mép trên Công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.
– Đối với biển số ngắn: Công an hiệu được dập ở vị trí giữa 2 hàng chữ, số trên và dưới, cách mép trái 5mm.
kích thước biển số xe
kích thước biển số xe

Màu sắc biển số xe

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng được cấp cho các cơ quan của Đảng; văn phòng chủ tịch nước; các cơ quan và văn phòng Quốc hội; văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp…

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

biển xe tư nhân
biển xe tư nhân

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ được cấp cho khu kinh tế thương mại đặc biệt, cửa khẩu quốc tế

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải.

biển số xe kinh doanh vận tải
biển số xe kinh doanh vận tải

Một số kí hiệu seri đăng kí đặc biệt

KT: biển số cấp cho xe của các đơn vị, tổ chức thuộc quân đội làm kinh tế

LD: biển số cấp cho xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu

biển xe công ty liên doanh
biển xe công ty liên doanh

DA: biển số cấp cho các ban quản lý dự án do công ty nước ngoài đầu tư

biển xe ban quản lý dự án
biển xe ban quản lý dự án

R: biển số cấp cho phương tiện Rơ mooc, sơ mi rơ mooc

biển xe sơ mi rơ mooc
biển xe sơ mi rơ mooc

T: biển số đăng kí tạm thời (biển số này thường có thời hạn khoảng 10 ngày, trên đăng kí ghi rõ tên chủ xe, địa chỉ, nơi đi nơi đến của phương tiện)

MK: biển số cấp cho các phương tiện máy kéo

MĐ: biển số cấp cho các phương tiện xe máy điện

biển xe máy điện
biển xe máy điện

TĐ: biển số cấp cho các phương tiện thí điểm lắp ráp, sản xuất trong nước

HC: biển số cấp cho các phương tiện bị hạn chế phạm vi hoạt động