CHƯA ĐÓNG PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ, CHỦ XE CÓ BỊ PHẠT?

Chưa đóng phí bảo trì đường bộ, chủ xe có bị phạt?

Phí đường bộ hay phí sử dụng đường bộ là thuật ngữ khá quen thuộc với chủ phương tiện. Tuy nhiên có nhiều câu hỏi và thắc mắc được các chủ xe đặt ra: tôi đã đóng phí bảo trì đường bộ mà vẫn phải đóng vé cầu đường qua các trạm BOT? Vậy có phải là phí chồng phí? Và câu hỏi thứ 2: chưa đóng phí bảo trì đường bộ thì có bị phạt không?

Tổng quan về Phí đường bộ

Phí sử dụng đường bộ là gì

Phí đường bộ hay phí sử dụng đường bộ là phần chi phí mà các chủ phương tiện phải đóng theo quy định của nhà nước vào các thời điểm đăng kiểm xe. Các trạm đăng kiểm có trách nhiệm thu và nộp phí sử dụng đường bộ của các phương tiện về quỹ bảo trì đường bộ nhà nước.

Hiện tại, trên cả nước có khoảng hơn 24.000 km đường quốc lộ, trong đó có khoảng hơn 20.000 km sẽ được nhà nước thu phí bảo trì đường bộ. Khoảng gần 3.000 km còn lại được Nhà nước thực hiện xây dựng, đấu thầu theo hình thức BOT nên sẽ giao cho các trạm BOT để thu phí sử dụng (có thời hạn).

Trên các tuyến đường quốc lộ sẽ bao gồm nhiều công trình: cầu, đường, hầm, bến phà… Nhà nước sẽ trích ngân sách để thực hiện xây dựng trước phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các công trình đường bộ trên sẽ bị hỏng, xuống cấp hoặc bị lỗi thời cần được nâng cấp. Chính vì vậy, quỹ bảo trì đường bộ ra đời, nhằm mục đích duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường bộ.

Đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính có thông tư số 197/2012/TT-BTC quy định rõ đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ như sau: ô tô và mô tô.

Các phương tiện được miễn trừ không phải đóng phí bao gồm: xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, quốc phòng, an ninh; xe mô tô của lực lượng an ninh, quốc phòng, hộ nghèo.

Tuy nhiên, từ ngày 05/6/2016, các phương tiện như mô tô, xe máy sẽ được miễn đóng phí sử dụng đường bộ theo nghị định số 28/2016/NĐ-CP.

Như vậy, đối tượng duy nhất phải nộp phí sử dụng đường bộ khi tham gia giao thông là ô tô.

Cách tính và địa điểm nộp phí đường bộ ô tô

Chủ phương tiện ô tô sẽ nộp phí bảo trì tại tất cả các trạm đăng kiểm trên cả nước. Chủ phương tiện có thể nộp phí bảo trì cùng thời điểm đăng kiểm xe hoặc bóc, mang riêng tem bảo trì đến nộp khi hết hạn phí bảo trì.

Phí đường bộ ô tô được tính theo năm (12 tháng) hoặc theo kỳ kiểm định: 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng. Kỳ kiểm định 24 tháng là dành cho ô tô tải mới đăng kiểm lần đần. Kỳ kiểm định 30 tháng là dành cho ô tô con mới đăng kiểm lần đầu. Đối với xe khách mới, kỳ hạn đăng kiểm lần đầu là 18 tháng. Chủ xe có thể lựa chọn đóng phí bảo trì theo năm hoặc theo kỳ kiểm định, và cơ quan kiểm định sẽ cấp tem kiểm định tương ứng với thời gian nộp phí.

Trường hợp, chủ phương tiện đăng kiểm sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời hạn đăng kiểm quy định thì phí đường bộ xe ô tô sẽ được tính nối tiếp từ thời điểm cuối của kỳ nộp phí trước.

Hình ảnh biên lai và tem phí bảo trì đường bộ ô tô

Khi xe ô tô đạt đủ các điều kiện trong đăng kiểm, trạm đăng kiểm sẽ cấp tem đăng kiểm, bảo trì đường bộ.

Trên tem bảo trì sẽ ghi đầy đủ các thông tin:

  • Tên: Tem nộp phí sử dụng đường bộ
  • Đơn vị quản lý: quỹ bảo trì đường bộ trung ương
  • Số series tem
  • Biển số xe
  • Thời hạn nộp phí kỳ tiếp theo
tem nộp phí sử dụng đường bộ
tem nộp phí sử dụng đường bộ

Trên biên lai thu phí sử dụng đường bộ sẽ ghi đầy đủ các thông tin:

  • Tên: Biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ
  • Thông tin chủ phương tiện: tên chủ xe, địa chỉ
  • Thông tin phương tiện: biển kiểm soát, số chỗ ngồi (xe con), tổng tải trọng (xe tải)
  • Thời gian nộp phí bảo trì
  • Số tiền nộp
biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ
biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ

Chủ xe chưa nộp phí bảo trì đường bộ có bị phạt không?

Vậy, chưa đóng phí bảo trì đường bộ thì có bị phạt không? Câu trả lời là Không nhé các bác tài. Trong trường hợp phương tiện đã đến hạn đóng phí bảo trì nhưng vì lý do khách quan chưa đóng được thì chủ phương tiện có thể bị truy thu ở kỳ đăng kiểm kế tiếp.

Bảng định mức thu phí bảo trì đường bộ chi tiết

Số tt Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng)
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660
2 Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg  

180

 

 

 

540

 

 

 

1.080

 

 

 

2.160

 

 

 

3.150

 

 

 

4.150

 

 

5.070

 

3 Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg 230 690 1.380 2.760 4.030 5.300 6.470
4 Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg. 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600
5 Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg 350 1.050 2.100 4.200 6.130 8.060 9.850
6 Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970
7

Phí bảo trì đường bộ rơ mooc

Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg

430 1.290 2.580 5.160 7.530 9.960 12.100
8 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600
9 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên 620 1.860 3.720 7.740 10.860 14.290 17.450
10 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260
11 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.260

Tổng quan về dự án BOT

BOT là hình thức huy động các chủ đầu tư cùng Nhà nước thực hiện các công trình đường bộ. Việt nam đang trong giai đoạn phát triển nên rất cần sự chung tay của các tư nhân. Và hình thức đầu tư BOT là phương án tốt để giải quyết bài toán về nhân lực và vốn.

BOT là gì?

BOT là viết tắt của 3 từ tiếng anh: Build – Operate – Transfer. Ở đây, Build là xây dựng, Operate là khai thác, Transfer là chuyển giao. Các công trình đường bộ xây dựng theo hình thức BOT sẽ được cơ quan Nhà nước tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tư nhân. Nhà thầu sẽ bỏ vốn thực hiện dự án, tiến hành khai thác theo thời gian quy định đã thống nhất với Nhà nước. Khi hết thời gian khai thác theo quy định, nhà thầu sẽ bàn giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý.

Hiện tại, Việt Nam đang có khoảng 3.000 km đường bộ được xây dựng theo hình thức BOT. Một số dự án đường bộ lớn theo hình thức BOT: Cai Lậy Tiền Giang, Pháp Vân Cầu Giẽ, cao tốc 5B, cao tốc 1A…

Đã đóng phí đường bộ ô tô mà vẫn phải mua vé cầu đường?

Có rất nhiều chủ phương tiện thắc mắc: hàng năm, hàng quý tôi đã phải đóng phí bảo trì đường bộ nhưng tại một số tuyến quốc lộ vẫn phải mua vé cầu đường? Rất nhiều lái xe bức xúc khi được hỏi về vấn đề phí đường và vé cầu đường. Họ cho rằng như vậy là phí chồng phí và không hợp lý. Tuy nhiên, như đã giải thích ở trên, một số tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức BOT nên khi phương tiện đi qua tuyến đường này sẽ phải thu phí theo quy định.

Mọi thắc mắc và tư vấn mời quý khách hàng liên hệ theo Hotline 0978.241.917

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,